Ціни / Тарифи на електроенергію

Ціна на електроенергію, спожиту Споживачем у відповідному розрахунковому місяці, дорівнює відношенню загальної фактичної вартості електропостачання Споживача до фактичного обсягу споживання електроенергії Споживачем.

Загальна фактична вартість електропостачання Споживача дорівнює сумі:

  • Фактичної вартості електричної енергії, придбаної Постачальником на Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ) для задоволення потреб Споживача у розрахунковому місяці. Зазначена вартість розраховується як добуток годинних обсягів купівлі Постачальником електричної енергії в ОРЕ для задоволення потреб Споживача та значень оптової ринкової ціни, визначеної ДП «Енергоринок» на відповідні години, а також величини акцизного податку, встановленої Податковим кодексом України.  Погодинні обсяги купівлі Постачальником електричної енергії в ОРЕ визначаються згідно з чинним законодавством України на підставі даних автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії Споживача та/або регламентованих процедур визначення погодинних обсягів закупівлі електроенергії в ОРЕ.
  • Винагороди Постачальника, яка визначається у відсотках від суми витрат, зазначених  та дорівнює: Розмір винагороди Постачальника.

Обсяг фактичного споживання електричної енергії Споживачем за відповідний розрахунковий місяць та розмір винагороди Постачальника:

  • 8% до 50 000 кВт.год
  • 7% від 50 001 кВт.год до 100 000 кВт.год
  • 6% від 100 001 кВт.год до 500 000 кВт.год
  • 5% від 500 001 кВт.год до 1 000 000 кВт.год
  • 4% від 1 000 001 кВт.год до 3 000 000 кВт.год
  • 3% від 3 000 001 кВт.год до 12 000 000 кВт.год
  • 2% 12 000 001 кВт.год та більше

Ціна, яка застосовується для визначення сум платежів Споживача дорівнює прогнозованій оптовій ринковій ціні, затвердженій Регулятором на відповідний розрахунковий період, збільшеній на винагороду Постачальника, яка відповідає обсягу договірної величини споживання електроенергії на відповідний місяць.

Визначення остаточної вартості електроенергії та розрахунки за електроенергію проводиться фактичною вартістю електропостачання.

Постачальник у термін до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає Споживачу електронною поштою деталізований розрахунок ціни на електроенергію за розрахунковий місяць у форматі Exсel, а також надсилає на поштову адресу Споживача таку інформацію, завірену підписом та печаткою Постачальника: - розрахунок ціни на електроенергію за розрахунковий місяць; - оптову ринкову ціну за кожну годину кожної доби розрахункового місяця.