Ціна на електроенергію, спожиту Споживачем у відповідному розрахунковому місяці визначається за формулою:

Цфакт = ((Врдн+ Вбр– – Вбр+)/Ефакт + Т)*(1+П), грн./кВт.год, де:

Врдн – вартість  закупівлі електричної енергії на ринку «на добу наперед» (далі – РДН) згідно Заявок Споживача, поданих відповідно до п.4 цієї Комерційної пропозиції. Визначається як сума добутків годинних обсягів споживання електричної енергії, заявлених Споживачем, та відповідних годинних цін, які склалися на РДН (з урахуванням плати за послуги оператора РДН), грн.;

Вбр– – вартість небалансів при перевищенні фактичних годинних обсягів споживання електроенергії Споживачем над обсягами, заявленими Споживачем на ці години доби розрахункового місяця (далі – обсяги перевищення споживання). Визначається як сума добутків годинних обсягів перевищення споживання та відповідних годинних цін Балансуючого ринку України, за якими Постачальник купує обсяги перевищення споживання, грн.;

Вбр+ – вартість небалансів при перевищенні заявлених Споживачем годинних обсягів споживання електроенергії над обсягами, фактично спожитими у ці години доби розрахункового місяця (далі – обсяги перевищення заявки). Визначається як сума добутків годинних обсягів перевищення заявки та відповідних годинних цін Балансуючого ринку України, за якими Постачальник продає обсяги перевищення заявки, грн.;

Ефакт – фактичний обсяг споживання електричної енергії Споживачем за розрахунковий місяць, кВт.год;

Т –    тариф на передачу електричної енергії оператора систем передачі (ОСП) - ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», що діє у відповідному розрахунковому періоді, грн./кВт.год.

У разі безпосереднього приєднання Споживача (частково або повністю) до мереж ОСП, оплата вартості передачі електричної енергії проводиться Споживачем напряму ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», а тариф на передачу не враховується у формулі;

П –   націнка Постачальника (у відносних одиницях), яка для цієї комерційної пропозиції дорівнює:

Розмір винагороди Постачальника, в.о.

Обсяг фактичного споживання електричної енергії Споживачем за відповідний розрахунковий місяць

0,08

до 50 000 кВт.год

0,07

від 50 001 кВт.год до 100 000 кВт.год

0,06

від 100 001 кВт.год до 500 000 кВт.год

0,05

від 500 001 кВт.год до 1 000 000 кВт.год

0,04

від 1 000 001 кВт.год до 3 000 000 кВт.год

0,03

від 3 000 001 кВт.год до 12 000 000 кВт.год

0,02

12 000 001 кВт.год та більше

 

 

Постачальник у термін до 08 числа місяця, наступного за розрахунковим, надає Споживачу електронною поштою деталізований розрахунок ціни на електроенергію за розрахунковий місяць у форматі Exсel, а також надсилає на поштову адресу Споживача таку інформацію, завірену підписом та печаткою Постачальника:

- розрахунок ціни на електроенергію за розрахунковий місяць;

- оптову ринкову ціну за кожну годину кожної доби розрахункового місяця.

Порядок оплати

 Оплата за електричну енергію здійснюється Споживачем ініціативно або на підставі рахунків, виставлених Постачальником, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника у такі терміни:

до 25-го числа місяця, що передує розрахунковому

– 30%  вартості договірної величини споживання електроенергії;

до 1-го числа розрахункового місяця

– 17%  вартості договірної величини споживання електроенергії;

до 10-го числа розрахункового місяця

– 17%  вартості договірної величини споживання електроенергії;

до 15-го числа розрахункового місяця

– 17%  вартості договірної величини споживання електроенергії;

до 20-го числа розрахункового місяця

– 17%  вартості договірної величини споживання електроенергії.

Вартість договірної величини споживання електричної енергії визначається за середньою  ціною електричної енергії, що склалася на РДН у період з 01 по 20 число попереднього місяця, збільшеною на  величину тарифу на передачу електричної енергії, та договірною величиною споживання електроенергії згідно Договору про постачання електричної енергії.

Оплата за електричну енергію здійснюється Споживачем з урахуванням податку на додану вартість на рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника, відкритий в уповноваженому банку.